Terug naar overzicht

Weet je wat JIJ zou moeten doen?

De Kamers van Koophandel willen dat meer universiteiten en hogescholen lessen aanbieden in ondernemerschap. Ze gaan daarom het hbo-certificaat voor ondernemerschap promoten.

Meer aandacht voor het certificaat is hoognodig, vinden de Kamers van Koophandel. Tachtig procent van de ondernemers vindt dat hun eigen opleiding onvoldoende aandacht schonk aan het starten van een bedrijf. De helft van alle nieuwe ondernemingen is dan ook binnen vijf jaar kopje onder. Jammer, want bedrijfjes zijn de ‘banenmotor’ van de economie.

De Kamers willen graag bijdragen aan de kwaliteit van het hbo-certificaat. Daarom neemt de organisatie zitting in het bestuur van de stichting Hbo Certificaat voor Ondernemerschap. Vandaag ondertekenen de stichting en de Kamers een ‘strategische alliantie’voor de komende twee jaar.

Momenteel is het certificaat nog niet wijd verbreid. Zeven hogescholen bieden het aan en Avans hoort daar niet bij. Wel heeft de Academie voor Marketing en Business Management in Breda het Ondernemerslab, waar studenten met een startend bedrijf geholpen worden hun onderneming op de rails te krijgen en tegelijkertijd hun studie af te maken.

De studenten die voor het hbo-certificaat gaan, krijgen training in marketing, financiën en het schrijven van een ondernemingsplan. De stichting die erbij hoort, wordt gesponsord door enkele bedrijven, waaronder de Rabobank, adviesbureau BDO en Twinfield. [BB/HOP, RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?