Terug naar overzicht

Beeldje voor beste deeltijdscriptie

Deeltijdstudent Commerciële Economie Francis Aarts heeft vanmiddag in Breda ‘het beeldje’ van het Marketing Genootschap gewonnen. Volgens een driekoppige jury schreef hij de beste scriptie van de afstudeerders van de Academie voor Deeltijd (ADT) van dit jaar.

Aarts, die werkt bij het Roosendaalse bedrijf VT Plastics, schreef zijn scriptie over een nieuw model kas voor hobbytuinders. De kas is vooral erg gebruiksvriendelijk voor 50-plussers. Aarts heeft goed nagedacht over de toekomst van het bedrijf, staat in het juryrapport. Met de kas haakt hij aan bij ‘algemene trends naar meer tuinieren met een specifieke kijk op de doelgroep ouder dan vijftig jaar.’

Aarts heeft volgens de jury veel werk verzet voor de kleine organisatie waar hij werkt en goed, maar niet teveel, gebruikt gemaakt van theorieën over marketing. Ook wordt ‘kennis van bestaande markten gebruikt voor Unique Selling Propositions (USP’s) in een nieuwe markt.’ Dat betekent dat hij goed onderzocht heeft wat precies de exclusieve meerwaarde is van de nieuwe kas.

Voor de prijs waren nog twee andere studenten genomineerd. Ineke Vink en Jean-Pierre Bolsius. De jury bestond uit Angelo Mulder, ADT-docent en directeur van een chemisch bedrijf, marketingconsultant en ADT-docent Mike Gerrits en Dik Pijl van Mediamarkt België. [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?