Terug naar overzicht

‘Geef hbo-docent 215 miljoen extra’

Hogescholen en vakbonden willen dat er jaarlijks 215 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de salarissen en scholing van docenten. De overheid zou daaraan honderd miljoen moeten bijdragen.

De discussie over de salariëring en het niveau van hbo-docenten en hun managers is niet nieuw. Binnenkort gaat een grote groep docenten met pensioen en die moet vervangen worden. Instellingen krijgen steeds meer moeite met het vullen van vacatures.

Doorgaans verdient een hbo-docent maximaal een salaris in schaal 12. Wie meer wil, moet manager worden, maar daar heeft niet iedereen zin in. De sociale partners willen daarom de loopbaanperspectieven van docenten verbeteren. De hbo-instellingen kunnen dan goede docenten voor het onderwijs behouden en nieuwe talenten aantrekken.

Om carrière te maken, moeten docenten zich blijven ontwikkelen. Binnen tien jaar moet het aantal gepromoveerden onder hen zijn gestegen naar minstens twintig procent en het aantal academici naar zo’n zeventig à negentig procent.

Binnen de instellingen komt bovendien meer nadruk op toegepast onderzoek en contact met het bedrijfsleven. De hbo-docent zal zich volgens de ondertekenaars van het plan ontwikkelen tot een ‘kennismakelaar die zoekt naar de juiste match tussen vraag en aanbod van informatie en ontwikkeling’. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?