Terug naar overzicht

Meer invloed voor examencommissie

Minister Plasterk wil de examinering in het hoger onderwijs professionaliseren en de positie van examencommissies versterken. De NVAO moet instellingen daar straks strenger op keuren.

De bewindsman schrijft dit de Tweede Kamer in reactie op een advies van de Onderwijsraad. Kern van dat advies was dat diploma’s en getuigschriften in het hoger onderwijs aan betrouwbaarheid winnen naarmate de examinering onafhankelijker is.

Plasterk vindt dat de professionalisering van de examinering binnen de instellingen zelf moet plaatsvinden. Wel is hij bereid de onafhankelijkheid van de examencommissie wettelijk te versterken en externe deskundigen een grotere rol geven bij examinering.

Een algemene verplichting voor universiteiten en hogescholen om externe examinatoren te benoemen gaat Plasterk te ver. Bij promoties zijn die nu al verplicht, bij afstudeerscripties is dat ‘denkbaar’. Maar bij tentamens vindt de minister zo’n verplichting problematisch en bovendien erg kostbaar. Wel vindt hij dat examencommissies straks actief moeten meedenken over de vraag wanneer externe deskundigen worden benoemd.

Een andere aanbeveling van de Onderwijsraad was om de examens in het hoger onderwijs meer op elkaar af te stemmen. Plasterk vindt dit alleen wenselijk als het op basis van vrijwilligheid gebeurt. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?