Terug naar overzicht

Rekentoets veroorzaakt geen slagveld

De door diverse media voorspelde ‘slachting’ door de inmiddels beruchte rekentoets is op de Bredase Pabo uitgebleven. De uitval blijft er stabiel ten opzichte van vorige jaren: 30 tot 35 procent.

Veertien procent van de voltijdstudenten haalde de nieuwe landelijke standaardtoets niet tijdens een van de vier kansen van dit jaar en moet daarom de Pabo verlaten. Van de tweejarige deeltijdstudenten – die al een hoger onderwijs-diploma hebben – faalde twintig procent en van de vierjarige deeltijders verspilde iets meer dan een kwart zijn laatste kans op een voldoende.

De taaltoets die de Bredase Pabo’ers naast de rekentoets maakten, blijkt een groter struikelblok. Iets minder dan driekwart van de voltijdstudenten haalde de toets. Bij de tweejarige deeltijders was het resultaat iets beter, maar van de vierjarige deeltijders scoorde meer dan dertig procent een onvoldoende. Wie deze toets niet haalde, moest eveneens de opleiding verlaten.

De resultaten van de taaltoets zijn reden voor de Pabo om een taalprotocol in te voeren, zegt adjunct-directeur Yvonne Aronson. Dat betekent dat de studenten niet alleen in bij het vak taal in hun vaardigheid op dat gebied worden getest, maar in het hele onderwijsprogramma. ‘Een werkstuk voor Godsdienst dat op de eerste pagina’s al vol fouten staat, kan dan om die reden als onvoldoende beoordeeld worden’, aldus Aronson. In de loop van de studie worden de taaleisen steeds verder aangescherpt.

Dat de studenten beter scoren voor de rekentoets dan de taaltoets is niet vreemd. Eerstgenoemde toets meet of de studenten kunnen rekenen op het niveau ‘groep 8 of hoger’, terwijl de taaltoets een niveau van Havo 4 vereist.

De standaard Cito-toetsen, doen het aantal uitvallers op de Pabo Breda niet stijgen denkt Aronson, die vindt dat de resultaten ‘niet tegenvallen’. Volgens haar blijft de uitval onder eerstejaars dit jaar stabiel ten opzichte van voorgaande jaren op ongeveer 30 tot 35 procent.

Wel vermoedt Aronson dat door de toetsen het aantal uitvallers in het tweede jaar zal dalen. ‘Weliswaar zijn er nog andere struikelblokken, zoals de verplichting de propedeuse binnen twee jaar te halen, maar tweedejaars kunnen in ieder geval niet meer stranden op de cruciale rekenvaardigheid.’ [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?