Terug naar overzicht

Avans trekt de meeste studenten

Het studiejaar is al bijna begonnen. Welke hogeschool wist de meeste nieuwe studenten te werven? Volgens de vooraanmeldingen is dat Saxion, maar dat klopt waarschijnlijk niet.

Waarschijnlijk groeit Avans het meest van alle hogescholen.

Het blijft oppassen met de vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep. Menige bestuurder houdt ze in de gaten, want ze geven een indicatie van de uiteindelijke verdeling van eerstejaars over de universiteiten. Maar er zitten veel haken en ogen aan.

De instroom van Saxion Hogescholen lijkt bijvoorbeeld met 32 procent te groeien. Dat ligt echter aan een nieuw aanmeldingssysteem, dat de cijfers vertekent. ‘We komen waarschijnlijk uit op een groei van vijf à zeven procent’, schat bestuurder Wim Boomkamp.

Dus zal waarschijnlijk Avans Hogeschool met een groei van 20 procent de grote winnaar worden. Dat dankt de hbo-instelling aan een geslaagde promotiecampagne, vermoedt een woordvoerder: ‘We hadden al vijftien procent meer scholieren op onze open dagen.’ Ook de mooie nieuwe gebouwen zijn een trekker.

De verliezer onder de grote hogescholen is Fontys. De instelling kampt met teruggelopen belangstelling voor de pabo’s en heeft ook enkele opleidingen verkocht. ‘Bovendien tellen de korte associate-degree-programma’s in de cijfers mee, en daar hebben we er maar twee van’, zegt een woordvoerder.

Voor de Hogeschool Inholland, voorheen de grootste hbo-instelling, lijkt het tij te keren. Na de dramatische verliezen van de afgelopen jaren staat de teller momenteel slechts op twee procent minder eerstejaars.

Hbo-breed zouden er volgens de vooraanmeldingscijfers ongeveer vier procent meer studenten instromen dan vorig collegejaar. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?