Terug naar overzicht

Coryfeeën eisen uitvoering kennisagenda

Vier prominente leden van het Innovatieplatform hebben opgeroepen haast te maken met investeringen in de kenniseconomie. De kennisinvesteringsagenda zou uitgangspunt moeten zijn, al is die ‘van een pijnlijke bescheidenheid’.

Dat staat te lezen in een brief die gisteren is gepubliceerd in het Financieele Dagblad. De schrijvers – bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee van Philips, SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, wis- en natuurkundige Robbert Dijkgraaf en emeritus hoogleraar klinische biochemie Piet Borst – noemen de uitvoering van de in 2006 opgestelde agenda van het Innovatieplatform essentieel om Nederland terug te krijgen aan de top. Jaarlijks zouden de investeringen in hoger onderwijs en onderzoek moeten worden opgeschroefd tot er vanaf 2016 jaarlijks zes miljard euro extra wordt uitgegeven.

Het extra geld moet onder meer worden gestoken in vrij universitair onderzoek en in de ’tweede geldstroom’ die door wetenschapsfinancier NWO wordt verdeeld onder goed presterende onderzoeksteams. Instellingen zouden daaraan geen eigen bijdrage meer hoeven leveren.

Dit najaar bekijkt het Innovatieplatform wat er in het eerste jaar is terechtgekomen van de voorstellen uit de agenda. ‘Misschien wordt het dan al tijd voor gele of rode kaarten’, schrijven de vier platformleden dreigend. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?