Terug naar overzicht

Deel Fysiotherapie mogelijk in noodgebouwen

Studenten Fysiotherapie krijgen de komende maanden misschien les in noodgebouwen, omdat de Avansgebouwen in Breda niet berekend zijn op de enorme toestroom van studenten.

Het aantal vooraanmeldingen voor studies van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) is veel hoger dan verwacht. Vorig jaar hadden zich rond deze tijd 171 studenten aangemeld voor Fysiotherapie, nu zijn dat er al 369. Een totale groei van bijna 116 procent. Gerekend was op tweehonderd nieuwe studenten. Als het jaar echt begint, rekent directeur Thieu Schraven erop dat 350 studenten daadwerkelijk aan de opleiding begint. Ondanks een lichte krimp in aanmeldingen van deeltijders en duale studenten groeit Verpleegkunde met ongeveer vijf procent.

De AGZ, deze zomer naar de nieuwbouw verhuisd, heeft nu veel meer ruimte nodig. Fysiotherapie moet nu zeker het dubbele aantal klassen in plaats van de verwachte zes klassen inroosteren. Voor gewone lessen kunnen lokalen ingepland worden die geclaimd zijn door andere academies. ‘Veel academies claimen ruimtes die ze uiteindelijk niet allemaal nodig hebben. We krijgen alle medewerking om onze studenten daar onder te brengen.’

Een echt probleem ontstaat bij de praktijklokalen, waarvan nu al duidelijk is dat er niet genoeg van zijn. Ook heeft de opleiding de gymzaal veel vaker nodig, terwijl de Pabo en sportorganisatie Bress die ook gebruiken. Welke oplossingen daarvoor gevonden worden, hangt af van overleg met de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst (DIF). Schraven denkt aan noodgebouwen van containers, maar waar die moeten staan weet hij niet. ‘We hebben tenslotte ook al een probleem met parkeerruimte.’ Ook heeft DIF geopperd tenten voor de ingang als kantine te gebruiken en in de eigenlijke kantine klaslokalen in te richten.

Schraven zegt ‘vreselijk geschrokken’ te zijn van de stijging, maar ziet de groei als ‘een kroon op het harde werk op gebied van pr en voorlichting in de afgelopen jaren, zowel van mezelf, de opleidingen als de Dienst Marketing Communicatie en Studentenzaken. Daarnaast scoren we natuurlijk erg hoog bij accreditatie. Als ondernemer zie ik de groei als een luxe, maar ik deel de zorg van docenten die zich zorgen maken over de kwaliteit van de opleiding.’ Momenteel is de academie bezig met personeel aantrekken om aan alle nieuwe studenten les te kunnen geven. Daarnaast hebben docenten aangegeven tijdelijk meer uren te willen werken.

Het aantal studenten weer terugbrengen door extra strenge selectie tijdens de propedeuse kan niet, zegt Schraven. ‘Dat kun je niet maken. De uitval moet juist terug van 35 á 40 procent naar 30 procent, door bijvoorbeeld goede begeleiding.’

Het is voor de academie belangrijk uit te zoeken waar de studenten vandaan komen. Komen ze alleen uit de regio Zuid-West, dan heeft de AGZ bijvoorbeeld een probleem als de eerstejaars van nu op stage gaan. ‘Komen ze uit andere delen van het land, dan kunnen we ook daar contacten leggen met stagebedrijven. Dat wordt hoe dan ook een heet hangijzer.’ [RS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?