Terug naar overzicht

ISO wil beter zichtbare lectoren

Lectoren zijn volgens studentenorganisatie ISO vrijwel onzichtbaar op de hogescholen. Eigen onderzoek toont aan dat ruim negentig procent van de studenten nooit contact had met de hbo-professor.

Ruim driekwart van de 326 ondervraagde studenten heeft zelfs nog nooit van het bestaan van een lector gehoord. Na uitleg ziet een ruime meerderheid wel de voordelen van lectoraten. Zestig procent geeft aan contact te willen met een lector.

ISO-voorzitter Bastiaan Verweij is er van overtuigd dat lectoraten een grote bijdrage kunnen leveren aan het hbo-niveau. ‘Maar op dit moment blijven de hogescholen nog in gebreke. Toen het ministerie van OCW de lectoren ging bekostigen, is afgesproken dat het regelmatig geven van gastcolleges tot hun takenpakket zou behoren. Uit ons onderzoek blijkt dat daar weinig van terecht komt.’

Het ISO heeft enig begrip voor de positie van hogescholen. ‘Het lectoraat bestaat nog niet zo lang, en er zijn veel meer lectoren nodig om alle hbo-studenten van gastcolleges te voorzien. Toch vinden we wel dat er meer actie mag worden ondernomen om het contact tussen studenten en lectoren te intensiveren. Naast het geven van gastcolleges zouden ze zich bijvoorbeeld meer kunnen bemoeien met afstudeeropdrachten.’

Een woordvoerder van de HBO-raad zegt dat het onderzoek in ieder geval aanleiding is om nog eens te kijken naar de voorlichting rondom de lectoren. ‘Maar voor de collegebanken staan is niet hun kerntaak. Toch zijn ze wel degelijk bij de opleiding betrokken, omdat ze via hun onderzoek direct invloed uitoefenen op de curricula.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?