Terug naar overzicht

Jonge advocates verdienen meer

Jonge vrouwen die carrière maken in de advocatuur verdienen meer dan hun mannelijke collega’s, blijkt uit onderzoek in opdracht van het Financieele Dagblad.

Een trendbreuk, omdat vrouwen van oudsher een salarisachterstand hebben op mannen.

Het verschil is niet groot: vrouwen die jonger zijn dan dertig jaar verdienen gemiddeld een bruto uurloon van 15,16 euro per uur, mannen in dezelfde leeftijdsgroep 14,63 euro. Het verschil is echter significant, omdat advocaatstagiairs doorgaans hetzelfde salaris krijgen.

Het salarisverschil zou worden veroorzaakt doordat vrouwen sneller klaar zijn met hun rechtenstudie en ze vaak ook betere resultaten boeken. Hoogleraar Kea Tijdens, die het onderzoek uitvoerde, zegt in het Financieele Dagblad dat vrouwen van 29 jaar in de advocatuur vaak al zeven jaar werkervaring hebben, en dus automatisch in een hogere loonschaal zitten dan mannen.

Het Maastrichtse arbeidsmarktinstituut ROA komt over ongeveer twee maanden met een onderzoek naar betalingsverschillen tussen mannen en vrouwen. Onderzoeker Frank Cörvers laat desgevraagd weten dat hij de cijfers uit de advocatuur verrassend vindt. ‘Maar dat vrouwen sneller afstuderen met hogere cijfers, is een gegeven voor het gehele hoger onderwijs. Wellicht bestaat dit beeld ook bij andere beroepsgroepen.’

Overigens verdienen de mannelijke dertigplussers in de advocatuur nog steeds beduidend meer dan vrouwen: 27,74 euro per uur, tegen 19,90 euro.

Meer dan zestig procent van de rechtenstudenten is tegenwoordig vrouw, het aandeel advocaten in opleiding is ongeveer even groot. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?