Terug naar overzicht

Leidse universiteitskrant beknot

Het bestuur van de Universiteit Leiden wil haar instellingsblad Mare aan banden leggen. De krant zou niet meer wekelijks mogen verschijnen en minder nieuws moeten bevatten.

Nieuws is nieuws, redeneert het college van bestuur. Dus kan dat maar beter door een pr-afdeling worden verzorgd in plaats van door een onafhankelijke redactie. Die pr-afdeling stuurt nu al wekelijks een digitale nieuwsbrief rond. ‘Je moet geen dingen dubbel doen’, aldus rector Van der Heijden gisteren in de universiteitsraad.

Mare zou meer een discussieforum en studentenblad moeten worden. Dan hoeft het ook niet meer wekelijks te verschijnen, want dan doet de actualiteit er minder toe.

De universiteitsraad kon zijn oren niet geloven. De fracties stelden de ene na de andere vraag, maar die vielen in dorre aarde. De bestuurders wapperden met een lezersonderzoek via de mail, waar een respons van acht procent op was gekomen en waaruit bovendien geen serieuze bezwaren tegen Mare rezen.

‘Wat is precies het probleem?’, wilde Studentengroepering Leiden daarom weten. Als het om de kosten draaide, kon misschien de oplage of omvang van Mare worden bekeken. Of paste het blad niet in de communicatiestrategie van de universiteit?

‘Het probleem! Dat is de kernvraag’, beaamde Van der Heijden – om deze vervolgens te omzeilen. Het gerucht dat er bezuinigd moest worden, noemde hij ‘ketelmuziek’, maar hij wilde wel ‘efficiënt met de middelen omgaan’.

Geen woord over een communicatiestrategie. Wel bleek hij een fanatiek gelovige in het digitale tijdperk. Informatie haalde ‘iedereen’ tegenwoordig van internet, meende hij. Op de vraag of het Leidse nieuws niet beter door onafhankelijke journalisten kon worden geschreven, ging hij niet in.

Zo bleef de discussie vruchteloos. Voor de vorm beloofde de rector te kijken of het terugschroeven van de oplage een alternatief kon zijn voor een lagere verschijningsfrequentie. Hij wacht ook het advies van de raad af. Maar het besluit lijkt al vast te staan.

Intussen houdt hoofdredacteur Frank Provoost hoop: ‘Zulke plannen zijn er bijna elk jaar. Tot nu toe zijn ze niet doorgegaan. Maar meestal werden de boze plannen in de onderhandelingen minder boos; nu zijn ze in een eindfase beland. Het is treurig dat een wetenschappelijke instelling zijn beleid wil baseren op zo’n broddelwerkje als dat lezersonderzoek. Bovendien stond daarin dat er niets mis was met de verschijningsfrequentie van Mare.’

Het weekblad brengt overigens heel ander nieuws dan de nieuwsbrief, zegt Provoost. Verhalen over reorganisaties bij faculteiten staan alleen in Mare. ‘In de nieuwsbrief kun je bijvoorbeeld lezen dat de financiële afdeling een nieuw hoofd heeft. En dan volgt het cv.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?