Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad stemt in met parkeerplan

Uit veiligheidsoverwegingen stemt de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) in met het parkeerplan.

Tot op dit moment wordt er geparkeerd bij de ingang van het academiegebouw in Breda en kon daar niet tegen worden opgetreden vanwege het ontbreken van door de AMR ingestemde huisregels. Dat kan nu dus wel.

Ad Vogels, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst, heeft op 20 augustus de voorzitter van de AMR benaderd om in ieder geval instemming te verlenen aan het handhaven van het parkeerbeleid. Omdat de AMR bij de behandeling van de huisregels, in juni, geen inhoudelijke opmerkingen had ten opzichte van het parkeerplan, heeft zij toestemming gegeven voor het handhaven van het parkeerbeleid. Het gevolg hiervan is dat fout geparkeerde auto’s kunnen worden voorzien van een wielklem of weggesleept worden.

Wel verwacht de AMR dat de Raad van Bestuur spoed zet achter de afhandeling van de resterende huisregels. [AR]

klik
Deze auto’s staan fout geparkeerd

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?