Terug naar overzicht

Meer hbo-docenten universitair opgeleid

In 2006 was de helft van het onderwijzend personeel in het hbo academisch geschoold en 3,7 procent gepromoveerd. Hun aandeel neemt verder toe.

Die voorspelling staat in de arbeidsmarktmonitor van de Stichting Mobiliteitsfonds hbo heeft gemaakt. Ruim zestig procent van de nieuwe hbo-docenten maakte een universitaire opleiding af, tegen 45 procent van de docenten die het hbo verlaten. Voor het aandeel gepromoveerden onder hen geldt hetzelfde: er komen er meer van binnen (4,6 procent) dan er weggaan (0,8 procent).

Docenten met een voltooide hbo-opleiding vormen de tweede grote groep. Zowel bij het zittende personeel als bij het uitstromende personeel bedraagt hun aandeel ruim 39 procent. Van de nieuwe docenten heeft 31 procent alleen een hbo-titel. Hun aandeel neemt dus af ten gunste van hbo-docenten met een wetenschappelijke opleiding. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?