Terug naar overzicht

Met Coolpolitics in debat bij Avans

Coolpolitics komt naar Breda. Onder de noemer ‘Coolpolitics on tour’ organiseert de stichting de komende tijd debatten over de zesjescultuur onder Nederlandse studenten. Op 26 september wordt er gedebatteerd aan de Hogeschoollaan.

Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse studenten, in vergelijking met studenten uit andere Europese landen, het vaakst tevreden zijn met een zesje. Bredase studenten kunnen nu meediscussiëren over het niveau van het hoger onderwijs in Nederland, de motivatie van studenten en het ontbreken van de drive om te willen uitblinken. Social Work heeft het debat opgenomen in het lesprogramma voor tweedejaarsstudenten.

Coolpolitics-directeur Jaap Spreeuwenberg zei eerder in een interview met website ScienceGuide dat het hoger onderwijs de studenten krijgt die het verdient. Hogescholen en universiteiten moeten volgens Spreeuwenberg niet de fout maken het onderwijs ‘lichter’ te maken omdat studenten dat zouden willen.

De debatten worden georganiseerd in samenwerking met het ministerie van OCW. In Breda wordt vanaf 14.00 uur gedebatteerd over het onderwerp. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?