Terug naar overzicht

Waarom mogen ratten dood?

De afwegingen van ethische commissies voor dierproeven worden misschien openbaar. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank.

De Partij voor de Dieren wil dat Wageningen Universiteit alle documenten beschikbaar stelt die betrekking hebben op de morele afwegingen rond dierproeven. Momenten is wel bekend welke proeven gedaan worden, maar niet hoe de afweging in de beoordelingscommissies is verlopen.

Wageningen weigerde het verzoek aanvankelijk. De universiteit piekerde er zelfs niet over. De wet openbaarheid van bestuur (WOB) zou namelijk niet van toepassing zijn op interne documenten van de
ethische commissies. Die hadden volgens Wageningen geen betrekking op bestuurlijke aangelegenheden van de universiteit.

Dit argument heeft de rechter naar de prullenbak verwezen. De WOB is wel degelijk van toepassing, want de term ‘bestuurlijke aangelegenheden’ moet ruim worden opgevat. De universiteit dient daarom het verzoek van de Partij voor de Dieren opnieuw in behandeling te nemen en alle proceskosten te betalen.

Daarmee is niet gezegd dat Wageningen de stukken daadwerkelijk openbaar moet maken. De universiteit zou opnieuw kunnen besluiten dat de stukken geheim zijn. Dan moet de PvdD andermaal naar de rechter.

Wageningen bestudeert de uitspraak en overweegt in hoger beroep te gaan. Als de stukken uiteindelijk openbaar worden, zal dat leiden tot extra administratieve rompslomp, meent een woordvoerder, ‘want dan moeten we de stukken publicabel maken en standaardiseren’. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?