Terug naar overzicht

Zeilen bij om toename studenten op te vangen

Studenten zullen dit schooljaar regelmatig om 8.00 uur hun eerste lesuur hebben. Het kan ook voorkomen dat ze tot 18.15 uur op school moeten zijn.

Een ruimere roosterindeling is een van de oplossingen om de grote toestroom van eerstejaars op te vangen.

Avans Hogeschool heeft dit jaar ongeveer duizend eerstejaars meer dan vorig jaar, in totaal zijn er nu ruim zesduizend. Met name in Breda – waar op dit moment ook de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan voor een groot gedeelte in gebruik wordt genomen – wordt volop geschoven en geïmproviseerd om de school op tijd klaar te hebben. Hier speelt mee dat bepaalde gedeeltes van het gebouw nog niet klaar zijn, zoals de nieuwe kantine.

De extra studenten brengen ook extra docenten met zich mee, enkele tientallen. Die moeten ook gehuisvest worden. De nieuwe docenten van de opleiding Fysiotherapie, die enkele honderden meer studenten krijgt, gaan bijvoorbeeld de AGW(Activiteit Gerelateerde Werkplekken)-ruimte van de Deeltijdacademie delen. Er worden extra werkplekken gemaakt. ‘Iedereen moet een beetje indikken’, meldt Ad Vogels, directeur van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst, die zijn eigen kamer opofferde voor een extra klaslokaal.

Ook in Den Bosch hebben medewerkers van verschillende diensteenheden (ondersteunend personeel) ruimte ingeleverd om plaats te maken voor nieuwe docenten. Woensdag hebben de directeuren van de academies overleg over hoe de toestroom van studenten verder verwerkt kan worden.

Om extra lokalen te maken is eveneens een gedeelte van de noodkantine op de vierde verdieping in Breda tot klaslokaal verbouwd. Het nieuwe restaurant op de begane grond – de ‘plaza’ – is nog niet klaar. Er is al wel een gedeelte gemaakt waar ongeveer honderd mensen kunnen zitten en eten kunnen krijgen. In de centrale hal zijn tafels gezet. ‘Hiermee hebben we nu minstens zoveel zitplaatsen als we in de oudbouw hadden’, zegt Vogels. Het plan om een ‘kantinetent’ neer te zetten strandde, omdat de eisen van gemeente hiervoor zo hoog waren, dat het daardoor volgens Vogels niet meer rendabel was.

Nieuwe studenten en nieuwe docenten die met de auto naar school komen, betekent dat er ook meer parkeerplaatsen moeten komen. Het is behelpen met de vijftig extra parkeerplaatsen die naast Xplora zijn gemaakt (ingang via buurschool de Nassau). Het lukte niet om bij de nabijgelegen militaire academie honderd extra plaatsen te regelen. Een oplossing voor de parkeerproblemen is nog niet gevonden.

Volgende week, als alle studenten pas echt beginnen, zal blijken hoe vol het is in de hogescholen. Hoewel Vogels zich afvraagt of je echt blij met zijn met zo’n plotselinge grote toename van studenten, zit Avans volgens hem nog niet aan zijn top wat betreft capaciteit. Bij het plannen maken voor de nieuwbouw is uitgegaan van grotere aantallen studenten. Want ook al is die groei nu enorm, de laatste jaren bleef die achter. Dat compenseert. Toch heeft zijn dienst alle zeilen moeten bijzetten om alles op tijd klaar te hebben. Vooral de roosteraars hebben ‘monnikenwerk’ verricht, zegt Vogels. Hij verwacht dat er de komende weken nog veel roosterwijzigingen zullen zijn.

DIF gaat vanaf week één controleren of ingeroosterde lokalen echt gebruikt worden. Volgens de directeur blijkt uit de praktijk dat dit in een derde van de gevallen niet het geval is.

Om voor de komende jaren voldoende ruimte te hebben, gaat Avans nu een ‘programma van eisen’ opstellen om een gedeelte van het gebouw aan de Lovensdijkstraat voor Avans te behouden (dit gebouw zou eigenlijk verkocht worden) en om in Den Bosch te gaan bijbouwen. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?