Terug naar overzicht

Afwijzing profieladvies ‘geeft geen pas’

Voormalig minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, liet eind vorig jaar al weten niets te zien in het conceptadvies van de profielcommissies. Daarin werd het aantal examenprofielen teruggebracht van vier naar twee: een natuur- en een maatschappijprofiel. De commissies onder voorzitterschap Jan Veldhuis zouden hun boekje te buiten zijn gegaan; ze moesten advies uitbrengen over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs, maar dan wel binnen de huidige profielstructuur.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) sloot zich gisteren aan bij haar voorganger en maakte korte metten met het eindadvies. Ze voelt er niets voor om de in augustus ingevoerde examenprofielen opnieuw overhoop te halen en denkt dat een verbetering van de onderwijskwaliteit binnen de huidige profielstructuur mogelijk is.

De HBO-raad was ‘behoorlijk positief’ over het advies. De nadruk op het belang van Nederlands, Engels en wiskunde voor een betere aansluiting op het hoger onderwijs zien de hogescholen als een doorbraak. 'We gaan onze eerstejaars studenten niet voor niets taal- en rekentoetsen afnemen.'

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda windt er geen doekjes om. De handelswijze van de staatssecretaris geeft volgens hem geen pas. ‘Het is een heel serieus advies dat bevorderlijk is voor de aansluiting met het hoger onderwijs. Dat kun je niet zomaar terzijde schuiven.’

De universiteiten steunen ‘elk voorstel’ dat het eindexamenniveau versterkt. De aanbeveling van de profielcommissies dat scholieren voortaan moeten slagen voor hun schoolexamen én hun centraal examen, vergt ook volgens Noorda grondig nader onderzoek. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?