Terug naar overzicht

Allochtoon onderzoekstalent

Wetenschapsfinancier NWO heeft onderzoeksbeurzen toegekend aan 22 allochtone studenten en pas afgestudeerden. Amsterdam sleepte de meeste ‘mozaïekbeurzen’ in de wacht.

Uit 98 aanvragen maakte NWO een eerste selectie van. Deze 48 (bijna) afgestudeerden volgden een workshopronde. Iedere deelnemer werkte zijn plan uit tot een gedetailleerd onderzoeksvoorstel. Aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers uit binnen- en buitenland en een selectiecommissie, die de uiteindelijke lijst van 22 namen samenstelde.

De meeste toekenningen gaan naar allochtoon talent uit de hoofdstad. Acht gehonoreerden studeerden aan de Universiteit van Amsterdam, zes aan de Vrije Universiteit. Het merendeel van de geselecteerden is afkomstig uit Turkije en Marokko, en net als vorig jaar gaat tweederde van de beurzen naar vrouwen. Opvallend, want bij de meeste andere promotieprogramma’s van NWO zijn vrouwen nog altijd in de minderheid.

Een mozaïekbeurs is 180 duizend euro waard. NWO en het ministerie van OCW draaien samen op voor de vier miljoen euro subsidie die dit jaar met het totale programma is gemoeid. Het wil iets doen aan de ondervertegenwoordiging van allochtonen in de wetenschap. [TdO/HOP]

De lijst:

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?