Terug naar overzicht

‘As Europa-Azië belangrijk in 21ste eeuw’

Studenten van zijn academie gaan in november voor een kunstproject naar de Chinese stad Yangzhou. Het is een van de uitkomsten van het bezoek van een Brabantse delegatie onlangs aan de provincie Jiangsu, waarvan Nanjing de hoofdstad is.
 
‘Mijn generatie is opgegroeid in een tijd waarin de as tussen Europa en Amerika vanzelfsprekend was. Maar dat is voorbij. In de 21ste eeuw wordt de band met Azië belangrijker. En China is daarin overheersend. Wij denken in het Westen dat onze cultuur dominant is in de wereld, maar daar trekken ze zich in China echt niks van aan. Zij hebben een geheel eigen cultuur’, zegt Van de Vijver. Studenten moeten de kans krijgen daar kennis mee te maken, meent de directeur. ‘Je wilt ze voorbereiden op een veranderende wereld. Wij geven elk jaar tussen de dertig en veertig studenten een “China-ervaring”.’

De kunstacademie heeft al langer contact met China, zo werkten Bossche studenten Keramiek in Hebei (ook in de provincie Jiangsu) samen met Chinese keramisten. Maar door zijn laatste bezoek aan China, zijn de contacten ‘verrijkt’, zei Van de Vijver. De delegatie bestond uit burgemeesters van Brabantse steden, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs, waaronder bestuurder Frans van Kalmthout en Van de Vijver van Avans Hogeschool. Daardoor was er ook contact met de lokale overheden en het lokale bedrijfsleven. Resultaat was onder meer dat Breda namens achttien West-Brabantse gemeenten een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Yangzhou.

Je hebt elkaar nodig’, meent Van de Vijver. ‘Het bedrijfsleven is er bijvoorbeeld blij mee als onze kunststudenten een expositie openen in Yangzhou en daar een link gelegd kan worden gelegd met Breda.’ Het levert positieve publiciteit op. Bovendien kunnen door de goede contacten met lokale overheden deuren worden geopend. ‘We gaan een fotografieproject doen in de stad. In China is het heus nog niet zo vanzelfsprekend dat dat mag.’ 

Ook bestuurder Frans van Kalmthout is enthousiast over het bezoek. Naast de kunstprojecten gaat Avans op andere manieren met China samenwerken. Een gedeelte van die afspraken was eerder gemaakt met de Nanjing University of Technology, waarmee Avans al langer contact heeft. Er worden onder meer onderwijsprogramma’s, studenten en docenten uitgewisseld, met name met de internationale opleidingen van Avans. Er komen projecten met de opleidingen Milieukunde en Stedebouwkunde.

Nieuw is onder meer dat nu ook studenten Verpleegkunde een gedeelte van hun onderwijsprogramma aan de Nanjing Medical University gaan volgen of er een master kunnen gaan doen. En er is contact gelegd met bedrijven waar studenten stage kunnen gaan lopen.

Of het storm gaat lopen met die samenwerking, kan Van Kalmthout niet zeggen. Voorlopig gaat het nog om tientallen studenten per jaar die kiezen voor een studeer- of werkperiode in China. ‘Het staat natuurlijk wel prachtig op je cv en wij kunnen het makkelijker maken voor studenten om naar China te gaan, door bijvoorbeeld te regelen dat het bedrijf waar stage wordt gelopen voor gratis onderdak zorgt.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?