Terug naar overzicht

ATM verbreekt de stilte

‘Ik heb bewust niet de publiciteit gezocht’, zegt Harrie de Werd directeur van de Academie voor Technologie en Management (ATM). Na de pittige brief van de Raad van Bestuur, net voor de kerst, wilde de directeur eerst intern orde op zaken stellen.

Nu er binnen de academie het nodige verbeterd is, met als resultaat een toename van 28 procent eerstejaars, wil De Werd wel praten.

‘De werving van nieuwe studenten was voor ons op korte termijn het belangrijkst’, zegt De Werd. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt in samenspraak met medewerkers. ‘Promotie en werving, maar ook een nieuwe visie staan daarin centraal.’ Zo is bijvoorbeeld inhoud en de naam van de major Grafisch Management veranderd in Media Management. De academie heeft ook waar mogelijk nieuwe mensen aangenomen. ‘Die komen met nieuwe ideeën, dat werpt echt zijn vruchten af.’

In de ‘donderbrief’ van de RvB was er veel kritiek op de academie. Binnen enkele maanden moest er op allerlei fronten verbetering optreden, zo werd gesteld. Er was kritiek op de jarenlange afname van het aantal studenten en de academie zou in ontwikkeling en kwaliteit achterblijven bij de andere academies van Avans. Er zou nauwelijks contact zijn met het werkveld en onder docenten hangt een cynische klaagcultuur aldus de Raad van Bestuur.

Het contact met de praktijk is inmiddels aangehaald en wordt op lange termijn verder uitgebreid. ‘De banden tussen het bedrijfsleven waren al goed’, vindt De Werd. ‘Maar nu gaan zoveel mogelijk docenten stage lopen bij bedrijven. Ook detacheren we docenten bij bedrijven om zodoende de kennis van de praktijk op peil te houden.’ Het bedrijfsleven wordt door de academie ook betrokken bij het maken en uitvoeren van curricula.

Hoewel De Werd vind dat er iets te zeggen valt over de timing van de brief, net voor de kerstvakantie, denkt hij dat de kritiek van de RvB een positief effect heeft gehad. Binnen de academie was er moeite met de vele reorganisaties die gepaard gingen met het ontstaan van Avans. ‘Er was het een en ander nodig voor een kentering en die is het afgelopen schooljaar echt in gang gezet.’ ‘De sfeer onder medewerkers is nu goed’, zegt De Werd.

De academie wil in november studenten gaan werven voor twee nieuwe opleidingen: Gezondheidszorgtechnologie in Tilburg en Integrale Veiligheid in Breda. Lees voor meer informatie daarover dit artikel. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?