Terug naar overzicht

Avansstudenten testen regeldruk in Breda

Het terugdringen van regels is een hot item om de politiek. Om in de gaten te houden of de regelgeving inderdaad minder wordt, heeft de gemeente Breda de hulp van Avans ingeschakeld. De komende drie jaar wordt via enquêtes en gesprekken onderzocht wat de problemen van overheidsregels zijn voor kleinere bedrijven. Hiervoor zijn tot en met 2009 ongeveer driehonderd eerstejaarsstudenten van de AAFM in touw.

‘Studenten maken in een bestaand blok een omgevingsanalyse met daarin ook de wet- en regelgeving. Dit komt daarbij en past perfect in het onderwijsprogramma’, vertelt docent Michiel Adriaansen. Voor het onderzoek worden jaarlijks zo’n vijfhonderd ondernemers bevraagd. ‘We gaan in kaart brengen of de ondernemer ook ervaart dat de regeldruk afneemt. We zijn de eerste die dat op deze manier en op deze schaal doen’, meldt Adriaansen.

Met de resultaten kan de gemeente vervolgens vergunningsprocedures en de manier van informatieverstrekking verbeteren. Het plan van de Regeldrukbarometer is afkomstig van ondernemer en gemeenteraadslid Henk Leenders (PvdA). De gemeente Breda stelt in de periode tot en met 2009 een kleine 40.000 euro beschikbaar voor de barometer. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?