Terug naar overzicht

Buitenlandse hulp voor pabo

Fullan moet de kwaliteit van lezen en rekenen op de Nederlandse scholen verbeteren. Hij bepleit dat er meer moet worden gedaan met gegevens die bij de tests van jonge kinderen aan het licht komen. Daarnaast ziet hij een rechtstreekse relatie tussen het taalniveau van de bevolking en economische en sociale vooruitgang. Zijn aanpak heeft volgens het Ministerie van Onderwijs succes gehad in Canada, Groot-Brittannië en een aantal Aziatische landen.

Taal en rekenen moeten volgens Dijksma prioriteit hebben in het basisonderwijs. Over de vaardigheden van de aanstaande docenten bestaan op dit gebied grote twijfels. Landelijk moest een kwart van de eerstejaarsstudenten op de pabo eerder dit jaar die opleiding staken omdat hun prestaties bij het rekenen onvoldoende waren. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?