Terug naar overzicht

‘Geef hoogopgeleide leraren meer geld’

Dat meldt de Volkskrant vooruitlopend op de officiële publicatie van het rapport van de commissie onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, later deze maand. Kosten van de door hem voorgestelde operatie: maximaal anderhalf miljard euro.

De extra loonschalen zouden alleen bereikbaar zijn voor de topdocent die zich laat bijscholen en in het bezit is van een mastergraad. Een leraar in het maximumtarief zou flink meer gaan verdienen. De bronnen van de Volkskrant melden verder dat de standaardloonsverhoging voor docenten moet worden opgerekt van zestig naar honderd euro per periodiek.

Het opleidingsniveau wordt voor instellingen beter controleerbaar: de commissie wil dat er een speciaal register komt waarin de diploma’s van docenten worden opgenomen. Opleidingsniveau is steeds minder belangrijk geworden bij de beloning van docenten: die kunnen nu doorgaans alleen meer verdienen dan hun collega’s als ze managementtaken uitvoeren.

Het kabinet kondigde in de strategische beleidsagenda van voor de zomer al aan geld vrij te maken voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Komend jaar reserveert het al 150 miljoen euro extra oplopend naar 747 miljoen euro extra in 2011. Wel deel van dat bedrag voor de beloning van docenten wordt gereserveerd, is nog niet duidelijk. Het budget is ook bedoeld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en de invoering van maatschappelijke stages.

In het hbo worden de salarissen overigens al aangepakt: begin juli spraken onderhandelaars van de HBO-raad en de vakbonden al af dat de salarissen van hogeschoolmedewerkers de komende drie jaar met in totaal 5,6 procent stijgen. Ook krijgen ze met ingang van 2009 een volledige dertiende maand. Het onderhandelingsakkoord moet nog worden bekrachtigd door de achterban. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?