Terug naar overzicht

Gestapelde medewerkers en te grote afvalbakken

De Avans Medezeggenschapsaad (AMR) heeft veel klachten over de huisvesting en het parkeerbeleid van Avans Hogeschool.

Door de nieuwbouw, verbouwingen, verhuizingen – waardoor bijvoorbeeld nog niet alle ruimten te gebruiken zijn – en een flinke toename van eerstejaars, is het overvol bij Avans Hogeschool. ‘Het is een groot probleem’, zei AMR-bestuursvoorzitter Birgit Croft gisteren tijdens de eerste vergadering van dit jaar van de AMR. ‘Personeel zit in Den Bosch en Breda bijna gestapeld in de kantoren. Dat is niet wenselijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen’, meende Croft. Doordat er meer studenten bijkwamen, is ook het aantal docenten toegenomen. Om die te huisvesten is in Breda en Den Bosch ‘ingedikt’.

De nieuwe bakken voor gescheiden afval die in elke kamer staan, maken het er volgens raadlid Frans Coppelmans ook al niet makkelijker op. ‘Door die enorme bakken, worden de doorgangen nog smaller.’

Ook de parkeerproblemen kwamen aan bod. Het is niet de eerste keer dat de raad hierover spreekt, verzuchtte raadlid Frans Loots. ‘We horen telkens dat ze bezig zijn met een vervoersplan, maar er worden geen tijdelijke oplossingen gevonden voor de concrete problematiek van nu’, zei hij.

Hij vroeg zich ook af waarom er niet één beleid wordt gemaakt voor de drie vestigingen. In Den Bosch en Tilburg mag bijvoorbeeld alleen personeel in de parkeerkelders parkeren. In Breda kan iedereen op de parkeerplaatsen van Avans terecht. Dit levert op piekmomenten, zoals de maandag, dinsdag en donderdag grote problemen en irritaties op bij studenten en personeel die lang moeten zoeken naar een plek en dan soms nog een kwartier moeten lopen voor ze op school zijn. Afgelopen maandagmiddag was de opstopping van auto’s op zoek naar een parkeerplek zo groot, dat twee ambulances erdoor werden gehinderd.

Loots uitte gisteren ook zijn ontevredenheid over de Activiteit Gerelateerde Werkplekken. Daar moet hij vanaf januari ook mee gaan werken, omdat zijn academie dan verhuist van de locatie Lovensdijkstraat naar de nieuwbouw aan de Hogeschoollaan, waar de kantoren worden ingericht met flexibele werkplekken. ‘We mogen dan wel meedenken over de inrichting, maar de randvoorwaarden zijn zo strak, dat bijna niks mogelijk is.’ Volgens de docent is er veel te weinig ruimte. ‘Wie heeft destijds bepaald dat het zo mocht?’, vroeg hij zich af.

Volgens Paul Lindelauf heeft de medezeggenschapsraad destijds in Breda en Tilburg ingestemd met de invoering van Activiteit Gerelateerde Werkplekken, maar zouden pilots moeten uitwijzen hoe het er precies moest gaan uitzien. In de proefopstellingen was er meer ruimte en hadden de medewerkers meer kastruimte dan nu in de praktijk het geval is, merkte hij op. Volgens Coppelmans werden kritische geluiden die toen al gehoord werden, gesmoord.

Alle geuite klachten vallen volgens Croft onder ‘huisvesting’ en ‘vervoersbeleid’ en zij stelde voor die bij de eerstvolgende bijeenkomst met de Raad van Bestuur voor te leggen aan bestuursvoorzitter Harry Koopman. Daar gaat het dagelijks bestuur ook vragen om een ‘goed voorstel’ voor de bouwplannen. Het gebouw aan de Lovensdijkstraat, dat eerste verkocht zou worden, wordt nu toch behouden en in Den Bosch gaat bijgebouwd worden. De medezeggenschapsraad wil op tijd bij deze plannen betrokken worden. ‘Als er academies in de Lovensdijkstraat gevestigd worden, dan moeten de faciliteiten wel gelijk blijven’, merkte raadslid René Arendonk op. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?