Terug naar overzicht

Haagse Hogeschool boycot Studiebeurs

De Haagse Hogeschool doet niet meer mee aan de jaarlijkse Studiebeurs in Utrecht. De informatievoorziening is daar niet integer genoeg, vindt bestuursvoorzitter Pim Breebaart.

In zijn toespraak bij de opening van het nieuwe collegejaar noemde hij de beurs een slecht voorbeeld voor de jeugd. Alle ‘gadgets en aandachttrekkerij’ kosten volgens hem te veel geld. Hij richt zich liever op de open dagen van zijn eigen hogeschool.

Ook Breebaarts eigen docenten zijn gewaarschuwd. Hij begrijpt de dilemma’s die ontstaan als te veel studenten zakken voor een tentamen, maar ziet toch graag dat docenten de normen onvervaard handhaven. Zelfs als dat ten koste gaat van rendement en inkomsten. Zo wil hij ook dat ze bedrijven de wacht aanzeggen als die allochtone stagiairs weigeren.

In het verlengde hiervan pleit hij ervoor om het ‘hogere’ karakter van het hoger beroepsonderwijs sterker te benadrukken. Hij wil meer aandacht voor algemene vorming en burgerschap. Bovendien wil hij dat studenten meer uren in hun studie steken.

Om de ambities te verwezenlijken, wil de Haagse Hogeschool een integriteitscode opstellen. Ook investeert ze zes miljoen euro om ongeveer honderd docenten extra aan te kunnen stellen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?