Terug naar overzicht

Harry Weijs nieuwe secretaris Raad van Bestuur

Weijs is op het moment secretaris van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden. Die functie heeft hij de laatste tien jaar vervuld.

Door zijn aanstelling bij Avans komt er een einde aan een periode waarin het bestuur geen secretaris had. De vorige, Ria van den Dungen, vertrok dit voorjaar. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Harry Koopman, kondigde toen aan dat de Raad van Bestuur en de secretaresses van de raad samen haar taken zouden overnemen. In de praktijk viel dat tegen, zegt Koopman nu. ‘Het is goed dat er weer een secretaris is die ‘orde in de chaos’ kan brengen. Door allerlei wisselingen – we hebben ook twee nieuwe secretaresses – en de verhuizing zijn allerlei oude structuren verloren gegaan.’

De secretaris fungeert als verbindingsschakel tussen Raad van Bestuur en de organisatie. In de functieomschrijving heet het: 'Enerzijds vertaalt hij/zij wat in de organisatie leeft naar de Raad van Bestuur en anderzijds communiceert hij/zij de plannen van de Raad van Bestuur naar de organisatie. De secretaris draagt zorg voor de naleving van gemaakte afspraken en de implementatie van genomen besluiten.'  Daarnaast onderhoudt de secretaris het contact met de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?