Terug naar overzicht

Huisregels voor afval in aantocht

De huisregels van Avans, die onder meer gaan over het afval en het parkeren, worden de eerstvolgende AMR-vergadering op dinsdag 25 september besproken. Als ze worden aangenomen, volgt er een campagne voor het weggooien van flesjes en papiertjes in de afvalbakken op de gang. Donderdag kwamen docenten van de Bredase Pabo in het geweer tegen de troep in de lokalen, omdat daar geen afvalbakken zijn.

Ernest Smolders van DIF herkent deze geluiden. ‘We snappen en herkennen de klacht. Het is heel vervelend dat het zo loopt. Maar als er niet in lokalen gegeten zou worden, zou het er ook niet zo uitzien. Studenten mogen niet in de lokalen eten, dus dan zou het daar ook schoon blijven. Eén en één is twee’, stelt hij. ‘Soms is het een puinhoop en dat zou niet hoeven. Docenten zouden daar ook iets van moeten zeggen.’

Dat sommige docenten om prullenbakken in de lokalen vragen, begrijpt hij wel. Maar dat is niet het gekozen beleid. ‘Het beleid moet gezamenlijk gedragen zijn. Anders kunnen we alles terugdraaien. We willen het afval duurzaam scheiden, dat is het concept. En dat gebeurt op de gangen.’ De huisregels van Avans zijn nu nog in ontwikkeling, maar worden binnenkort onder de aandacht gebracht. ‘Dan komt er een campagne over hoe je je als student en medewerker hoort te gedragen. Dat gaan we communiceren in onze gelederen.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?