Terug naar overzicht

Mare blijft weekblad met nieuws

In een persbericht laat het bestuur van de instelling weten ‘oprecht verbaasd’ te zijn over de commotie die in de media ontstond over de plannen rond het weekblad. Van een aanval op de onafhankelijkheid van Mare zou nooit sprake zijn geweest. Toch kiest het bestuur eieren voor zijn geld.

Wel staat het nog steeds achter het idee dat Mare een aanvulling moet zijn op de nieuwsbrief, waarvan de woordvoerder van het college hoofdredacteur is. ‘Ter voorkoming van doublures en uit het oogpunt van efficiëntie’ is het volgens het college ‘uitstekend mogelijk om een dergelijke complementaire functie in een tweewekelijks verschijnend ritme vorm te geven’. Daarom was het plan een ‘innovatief idee’, niet bedoeld als beknotting van Mare.

Mare-hoofdredacteur Frank Provoost is opgelucht. Een tweewekelijks opinieblad zonder nieuws zou volgens hem geen bestaansrecht hebben gehad. ‘Ik hoop dat het college ons voorlopig een jaar of vijf met rust laat.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?