Terug naar overzicht

Miljoen tekort en banen weg bij AIM

‘We zitten in zwaar weer met de AIM.’ Titia Bredée, die tijdelijk de directie van de AIM versterkt, draaide er niet omheen tijdens de academieraad. Er is een kaderbegroting opgesteld, waaruit blijkt dat het tekort tussen de 712.000 en 1 miljoen euro ligt. Daarbij is er vanuit gegaan dat alle huidige werknemers ook volgend jaar nog bij de AIM werken. ‘We zwaaien veel leerlingen niet binnen vier jaar uit met een diploma. Daardoor krijgen we minder geld en ligt het huidige budget lager dan we zouden willen.’

Het nieuws sloeg hard in bij de academieraad. ‘Het is een heel ingrijpend stuk’, sprak docent Paul Lindelauf. Over het rapport rond de evaluatie van de huidige situatie, was de raad op een aantal punten verbaasd. Zo mist die een onderbouwing van het budgettekort. ‘Waar zit het tekort nu in? Dat zou boven water moeten komen. Het roept nogal wat vraagtekens op’, bepleitte Lindelauf.

De directie wil de AIM op de rails krijgen. ‘We willen de AIM op een gunstige financiële koers gaan helpen’, verklaarde Bredée. Ze vroeg de medezeggenschapsraad mee te gaan in dit ‘erg noodzakelijke avontuur’ met een positieve insteek. Op 10 oktober is de begroting definitief klaar. Dan wordt duidelijk om hoeveel fte’s het daadwerkelijk gaat.

In een verbeterplan, dat al is opgesteld, hamert de directie vooral op een nieuw inzetsysteem van uren. ‘We moeten eerst het persoonlijke plaatje rond krijgen, wie wat doet’, stelde Bredée. In december volgt de stap naar welke bezuinigingen er komen en met hoeveel minder mensen de AIM het moet doen. De directie gaat er vooralsnog vanuit dat het probleem met de mobiliteit van het eigen personeel opgelost kan worden. ‘We willen alles oplossen met aandacht voor de mensen. Personeel kan zeggen of het wil blijven, of toch iets anders wil gaan doen. We hopen dat het zichzelf zo met enige dwang oplost. Zonder formele reorganisatie.’

Bredée hoopt dat het zo kan, maar mocht het tekort echt een miljoen zijn, wordt dat lastiger. ‘Dan gaat het over heel veel mensen en is het de vraag of we dat op deze manier redden.’ In dat geval moet in een later stadium bekeken worden of een formele reorganisatie gunstiger uitpakt of niet. Kosten die daarvoor moeten worden gemaakt, neemt de directie mee in de plannen. ‘Het gaat dan om bijscholing, want niet iedereen heeft de kennis die op andere plekken wordt gevraagd.’

Volgende week komt de raad met vragen over het verbeterplan. De leden hebben zes weken de tijd om te laten weten of ze akkoord kunnen gaan. De beschreven maatregelen gaan zo lang al in. ‘Anders halen we de mijlpalen niet, die we in het plan hebben gezet. Op hoofdlijnen gaan we alvast verder. Per stap kan de raad bekijken of het goed is’, meldt directeur Ed Bosschaart. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?