Terug naar overzicht

Onderwijsbegroting ‘weinigzeggend’

Universiteitenvereniging VSNU houdt de moed er in. In een eerste reactie negeert de organisatie het begrotingsprobleem van Plasterk, en wordt de door de minister uitgezette agenda onderschreven. Tevreden wordt geconstateerd dat het kabinet streeft naar meer studiesucces en gerichte investeringen in toponderzoek. Wel wijst de VSNU op het uitblijven van echte investeringen.

De HBO-raad noemt de OCW-begroting een ‘steun in de rug’. De hogescholen zijn blij met de financiële ondersteuning van hun plannen om allochtone studenten beter te begeleiden en meer masteropleidingen te beginnen. ‘Een enorme erkenning van onze agenda’, vindt voorzitter Doekle Terpstra. De HBO-raad wacht de zoektocht naar de 1,1 miljard euro voor bestrijding van het lerarentekort rustig af, zo lijkt het. Wel wijst de koepelorganisatie in dat licht op een manifest dat de hogescholen sloten met de onderwijsbonden voor de professionalisering van hun eigen docentenbestand. Daarin werd het rijk gevraagd om een inbreng van honderd miljoen euro per jaar. Zelf zijn de hogescholen bereid jaarlijks 115 miljoen euro te investeren.

Studentenbond LSVb kan zich vinden in de uitgangspunten van begroting. ‘Met name de ambitie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen en de uitval onder studenten te verkleinen, delen we’, aldus voorzitter Lisa Westerveld in een eerste reactie. ‘De vraag is echter of aan deze doelen kan worden voldaan als er nog een miljard van de begroting afgeschraapt moet worden voor de bestrijding van het lerarentekort’.

Ook ISO-voorzitter Bastiaan Verweij vraagt zich af wat de begroting waard is.  ‘Aan het grootste deel van het onderwijsbudget kan nauwelijks worden getornd. Het geld zal dus van flexibele posten moeten komen, zoals de miljoenen voor kleinschaligheid in het hoger onderwijs. We hopen dat er wat van overblijft.’

Onderwijsvakbond AOb vindt de kabinetsgedachte dat het onderwijs over de hele linie beter moet mooi, maar vindt ook dat het ‘echte onderwijsfeestje nog moet beginnen’. Voorzitter Walter Dresscher vraagt het kabinet haast te maken met nieuwe investeringen. ‘De ingrijpendste maatregelen moeten nog volgen, als het rapport van Rinnooy Kan wordt uitgewerkt.’

Plasterk kondigde al ruim voor Prinsjesdag aan dat hij de onderwijsbegroting zal moeten herzien om de bestrijding van het lerarentekort prioriteit te geven. Volgende maand komt hij met een nadere uitwerking. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?