Terug naar overzicht

Oud-student kandidaat partijbestuur PvdA

De oud-student wil graag de partij van binnenuit helpen om er weer bovenop te komen. Zij heeft daarvoor drie actiepunten; ‘Ten eerste een brugfunctie vervullen tussen autochtone en allochtone leden van de samenleving, ten tweede een permanente campagne die ervoor zorgt dat jongeren en allochtone kiezers bij de partij komen en blijven. Dus niet teleurgesteld uitwijken naar de SP. Als laatste talentvolle jongeren binnen de partij opsporen en kansen bieden, zo nodig via extra scholing.’

Op 6 oktober wordt op het partijcongres duidelijk of de oud-student plaats mag nemen in het partijbestuur. Als dat zo is dan gaat ze haar werkzaamheden voor het partijbestuur combineren met het lidmaatschap van Provinciale Staten. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?