Terug naar overzicht

‘Pas op met synthetisch DNA’

Tot nu toe hebben biologen het DNA geanalyseerd en gemanipuleerd. Maar in de nabije toekomst zullen ze het zelf willen bouwen, voorspelt het Rathenau Instituut. Het kan nog tien jaar duren, maar uiteindelijk zullen biologen nieuwe organismen ontwerpen. Nu al is het Spaanse griep-virus nagebouwd.

Om ongelukken en bioterrorisme te voorkomen, moeten Nederland en de Europese Unie alvast nadenken over aanpassing van de veiligheidswetgeving. De molens van de Europese Unie draaien langzaam, dus kunnen de lidstaten er maar beter vroeg aan beginnen, menen de Rathenau-rapporteurs. In eigen land zou het ministerie van OCW het veiligheidsbewustzijn van onderzoekers moeten vergroten.

Verder kleven er praktische problemen aan de nieuwe ontwikkelingen. In hoeverre zal het mogelijk zijn genen te patenteren? En zullen zulke patenten de innovatie remmen? ‘In welke bureaucratische nachtmerrie raakt een bedrijf verzeild wanneer het een compleet chromosoom op basis van talloze geoctrooieerde genen probeert te construeren?’, verzuchten de rapportschrijvers. De ministeries van EZ en OCW zouden ‘open source-benaderingen’ zo veel mogelijk moeten stimuleren.

Verder kan het geen kwaad een breed, maatschappelijk debat over fundamentele filosofische vragen te faciliteren. Wat noemen we leven? Waar ligt de grens van het toelaatbare?

De Partij van de Arbeid lijkt een beetje geschrokken van het rapport. Drie Kamerleden hebben aan allerlei ministers tegelijk vragen gesteld.

Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?