Terug naar overzicht

Plasterk wil excellent hbo belonen

Hogescholen moeten zichzelf kleinschaliger zien te organiseren, zei de bewindsman gisteren bij de opening van het hogeschool jaar bij Saxion Hogescholen. Meer maatwerk en intensieve begeleiding van studenten zullen leiden tot minder uitval en meer betrokkenheid. Als aanmoediging stelt hij excellente opleidingen extra geld uit de aardgasbaten in het vooruitzicht.

De positie van hbo-docent moet beter, vindt de minister. ‘Ik mis de sterke professionele cultuur uit het wo, waar de beste docenten en hoogleraren veel invloed en autonomie hebben. Het hbo zou gediend zijn met zulke mensen, die het voortouw nemen om de kwaliteit van het onderwijs en hun beroep te verbeteren.’

De minister stelde – vooruitlopend op zijn strategische agenda – geen enorme stelselherzieningen voor het hoger onderwijs in het vooruitzicht. ‘Geen nieuwe blauwdruk, geen loodgieterstas vol nieuwe plannen. Wel een terugkeer van de wisselwerking tussen docent en student. Studenten moeten onder ogen zien dat ze zich er niet van af kunnen maken met Google. Dat ze ook boeken moeten doornemen, soms in het Engels.’

De kritiek die Plasterk leverde op het hbo, concentreerde zich vooral op de doorgeschoten schaalvergroting. Een verhoging van het aantal contacturen en intensievere begeleiding zullen de kennisoverdracht ten goede komen. Voor het doorgeschoten competentieonderwijs is ook bedrijfsleven verantwoordelijk, dat het afgestudeerde hbo’ers wil die zo goed naadloos in de beroepspraktijk zijn in te passen. Plasterk daarentegen ziet het als ‘een voorrecht van hbo-studenten om wat van de praktijk af te dwalen en te kunnen abstraheren. Daar doen ze na verloop van tijd ook hun voordeel mee.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?