Terug naar overzicht

Schrijfwedstrijd voor studenten

Hoe pakken we de uitdagingen op waar onze wereld voor staat? Hoe maken we de economie duurzaam? Welke rol hebben ondernemers? Het zijn vragen waar VNO-NCW van de studenten graag een antwoord op wil.

De Bilderbergconferentie die de ondernemersorganisatie jaaarlijks organiseert heeft dit jaar duurzame globalisering als thema. Door middel van de schrijfwedstrijd wil VNO-NCW weten hoe studenten over dit thema denken

Er worden vijf geldprijzen verdeeld onder de winnaars. De beste inzending wordt beloond met 500 euro, de tweede prijs bedraagt 250 euro en er wordt drie keer 150 euro uitgereikt. Naast de geldprijzen krijgen alle winnaars een uitnodiging voor de besloten conferentie die begin 2008 wordt gehouden. Winnende studenten krijgen hiermee de kans om de top van ondernemend en bestuurlijk Nederland te ontmoeten.Ook worden de winnende betogen gepubliceerd in het opinieblad van VNO-NCW: Forum.

Het opiniërende stuk mag een lengte hebben van 750 woorden. De inzendingen worden beoordeeld op originaliteit en overtuigingskracht van de boodschap. Insturen kan tot 1 november per e-mail schrijfwedstrijd@vno-ncw.nl. [WvdV]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?