Terug naar overzicht

SER looft scriptieprijs uit

De scriptieprijs is bedoeld voor hbo- en wo-economen die afstuderen op een sociaal-economisch probleem. De jury nomineert in totaal zes scripties, eerlijk verdeeld over hbo en wo. De winnaars van de hbo-bachelor- en de wo-masterprijs krijgen ieder een cheque van tweeduizend euro. De andere vier genomineerden ontvangen vijfhonderd euro.

Geïnteresseerden moeten hun scriptie tussen 1 september 2007 en 31 januari 2008 bij hogeschool of universiteit hebben ingeleverd. Ze kunnen op de website van de SER een inschrijfformulier downloaden. Een samenvatting van maximaal vier pagina’s is verplicht. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?