Terug naar overzicht

Stiltegebied zoekt studenten

In het stiltegebied dat sinds februari geopend is, kunnen studenten en medewerkers even ontsnappen aan de werkelijkheid van de dag.

Van de studenten die zich als vrijwilliger opgeven, wordt verwacht dat ze op een creatieve manier activiteiten kunnen organiseren rondom onderwerpen als stilte, zingeving en spiritualiteit op de werkplek, mensen enthousiast kunnen maken voor het gebruik van de ruimte en zorg dragen voor naleving van de spelregels voor het gebruik. In overleg met de opleiding wordt bekeken of hier studiepunten tegenover kunnen staan.

Het stiltegebied is te vinden in lokaal C309 en is tijdens de schooluren open. Elke maandag kunnen mensen er terecht om vanaf12.17 uur tien minuten te relaxen. Mensen mogen dan een gedicht of schilderij meenemen waarop iedereen zich kan focussen. De ruimte is op andere tijden bedoeld om gewoon rustig te zitten of te bidden.

Heb je interesse geef je dan op bij Mies de Koning, mmp.dekoning@avans.nl. [CB]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?