Terug naar overzicht

Te weinig technici tot 2020

Tot 2003 viel het volgens onderzoeksbureau SEO nog mee: maar dertig procent van de vacatures was toen moeilijk vervulbaar. Eind 2006 was dit aandeel echter gegroeid naar vijftig procent. Ter vergelijking: voor alfa’s en gamma’s bleef toen vijfendertig procent van de vacatures lang openstaan.

Van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs volgde zestien procent een opleiding in de bèta- en techniekhoek. Fors minder dan het EU-gemiddelde van 26 procent. Verwacht wordt dat het tekort aan bèta’s in ieder geval aanhoudt tot 2020. Er zijn vooral te weinig bouwkundigen, civiel technologen en logistiek ingenieurs. Kleinere bedrijven hebben daar het meest last van. Internationale concerns zijn beter in staat hun personeel uit het buitenland te halen.

SEO constateert dat de bèta’s meer geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke uitdagingen van hun vak, dan in de hoogte van het salaris dat ze iedere maand incasseren. Daardoor zou de groep lastiger te lokken zijn.

Verder blijkt uit de notitie dat werkgevers zich zorgen maken over het niveau van de opleidingen. Werkgevers vinden het bètaonderwijs te breed: vooral hbo’ers zouden daardoor inhoudelijke kennis tekortkomen. Het onderzoeksbureau leidde dit af uit gesprekken met vijftien personeelswervers, die allemaal voor grotere bedrijven werken. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?