Terug naar overzicht

Toename buitenlandse studenten van buiten de EU

Het Nederlandse hoger onderwijs kan dit jaar meer dan zesduizend nieuwe niet-EU-studenten verwelkomen. Bij Avans zijn dit jaar niet meer niet-EU-studenten begonnen dan vorig jaar, ruim dertig, maar ze komen wel uit andere landen. Voorheen waren het vooral Chinezen, dit jaar studeren bij Avans ook Zuid-Koreanen en Pakistanen.

Eerder deze week meldde internationaliseringsorganisatie Nuffic dat het aantal Engelstalige opleidingen in Nederland is gegroeid tot ruim dertienhonderd, een record. ‘Daardoor wordt het Nederlandse hoger onderwijs steeds aantrekkelijker voor buitenlanders’, zegt Robert van Kan, die de promotiecampagnes in het buitenland leidt. ‘Het aanbod is veelzijdig en praktisch, en dat spreekt veel buitenlandse studenten aan. Iedereen die wel eens op een campus rondloopt, is inmiddels wel bekend met de groepen Chinese studenten. Voor 2001 kenden die ons land niet eens.’

De Nuffic voert wereldwijd campagne voor het Nederlandse hoger onderwijs. Via het internet, maar ook met speciale kantoren in onder meer Beijing, Jakarta en Mexico City. Nuffic-campagnes worden opgesteld in samenwerking met hogescholen en universiteiten. Er worden ook regelmatig nationale presentaties gegeven.

Het aantal inschrijvingen van studenten die een voorlopige verblijfsvergunning nodig hebben, is onmiskenbaar gestegen sinds de IND de aanvraagprocedures in 2004 vereenvoudigde. Tot dan schommelde het aantal inschrijvingen van buitenlandse studenten waarvoor de IND nodig was rond de vierduizend. Vorig jaar schoot dat aantal ineens omhoog naar 5400 en deze zomer verwerkte de dienst al meer dan zesduizend verzoeken.

De versnelde procedure kan plaatsvinden omdat hogescholen en universiteiten een convenant hebben afgesloten met de IND: de instellingen zorgen ervoor dat hun buitenlandse studenten een volledig dossier hebben en staan garant voor de groep, en als tegenprestatie zorgt de migratiedienst ervoor dat de voorlopige verblijfsvergunning binnen twee weken klaar is.

Of dit daadwerkelijk heeft geleid tot meer aanvragen, weten ze niet bij de Nuffic. Volgens Kitty Hemmer – verbonden aan een speciaal team dat obstakels voor studentenmobiliteit bestrijdt – is dat nog niet uitgezocht. ‘Wel kan ik me voorstellen dat het Nederland aantrekkelijker maakt als studieland.’

Toch kunnen de toelatingsprocedures volgens Hemmer nog een stuk beter. Studenten uit het buitenland krijgen namelijk eerst een voorlopige verblijfsvergunning en moeten dan wachten op het definitieve document. Daarbij wordt de hele toetsingsprocedure nog eens doorlopen, wat twee maanden tijd kost. ‘Dat is sneller dan voorheen, maar het zou natuurlijk beter zijn als beide procedures worden samengevoegd. En het zou helemaal mooi zijn, als buitenlandse studenten na een jaar een verblijfsvergunning konden aanvragen voor de rest van hun studieperiode. Nu moeten ze die elk jaar vernieuwen.’ [Tdo/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?