Terug naar overzicht

Twee ton tekort bij Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch

Aan het begin van het studiejaar werd nog gesproken van een tekort van 300.000 euro, maar dat is door nieuwe berekeningen teruggebracht tot 270.000. Als de functie van adjunct-directeur bij de ASH geschrapt wordt, blijft er nog een tekort van 200.000 euro staan. Dat is waar Tonnie Huibers, per 1 oktober waarnemend directeur van de academie, bij de Raad van Bestuur voor wil pleiten.

Het tekort van 200.000 euro komt overeen met 3 fte’s. Huibers heeft een aantal maatregelen voorgesteld om uren te besparen. Zo worden uren van coördinatoren en projectleiders teruggebracht. Ook moeten er minder uren worden besteed aan studieloopbaanbegeleiding; in het eerste jaar een kwart minder, in het tweede jaar nog maar de helft van het huidige aantal uren. Bovendien moet de academie minder gebruik maken van dure gastdocenten en invalkrachten.

Huibers twijfelt nog of alle voorgestelde maatregelen direct uitgevoerd moeten worden. ‘Ik weet niet of de academie dat nu kan dragen. We zijn een academie op weg omhoog. Onze opleidingen zijn geaccrediteerd, door een goede pr hebben we dit jaar honderd meer eerstejaars dan vorig jaar en ons personeelsbeleid is gericht op ontwikkeling. Ik wil die weg omhoog niet afbreken, maar de academie moet wel financieel gezond worden.’

De maatregelen moeten in totaal 3000 uur besparen. Als de instroom van studenten hetzelfde blijft, hoeft het tekort geen of nauwelijks gevolgen te hebben voor de personeelsomvang.

Het tekort is volgens Huibers ontstaan doordat het onderwijs van de ASH de afgelopen drie jaar sturctureel te duur is geweest. Vooral bij de inzet van gastdocenten is de begroting ruimschoots overschreden. Ook de aanstelling van een adjunct-directeur, ziekteverzuim van docenten en teveel inzet van coördinatie-uren hebben bijgedragen aan het tekort. ‘Er was sprake van een foute bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is gestuurd op geld, niet op uren’, zegt Huibers. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?