Terug naar overzicht

Veertigduizend extra hoogopgeleiden nodig

Dat zei Theo Bovens, voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit, bij de opening van het academisch jaar. In 2012 moeten er minstens dertigduizend volwassenen een hbo-opleiding volgen en tienduizend een WO-opleiding. Bovens benadrukte in zijn rede de noodzaak van leven-lang-leren.

De sectoren zorg, techniek en onderwijs kampen op dit moment al met een tekort aan hoogopgeleiden. ‘We weten nu al dat er niet genoeg leraren uit de jongere generatie opgeleid kunnen worden. Er is dus instroom uit oudere generaties nodig. Naast zij-instroom van reeds hoger opgeleiden, zullen ook nieuwe hbo’ers en WO’ers moeten worden opgeleid’, aldus Bovens.

Om die instroom te realiseren, moet studeren voor volwassenen aantrekkelijker gemaakt worden door bijvoorbeeld belastingaftrek. Die geldt nu alleen als je een studie volgt die gerelateerd is aan je eigen beroep. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?