Terug naar overzicht

‘Veertigduizend studerende veertigplussers’

Met het oog op het dreigende tekort aan hoogopgeleiden moeten universiteiten en hogescholen de veertiger tot doelgroep bombarderen. In 2012 zouden er veertigduizend een hbo- of WO-opleiding moeten volgen.

Dat zei collegevoorzitter Theo Bovens van de Open Universiteit bij de opening van het academisch jaar. In 2012 zal Nederland volgens Bovens ongeveer honderdduizend hoogopgeleiden te weinig hebben en dat probleem is alleen op te lossen als het hoger onderwijs zich meer richt op volwassenen.

Oudere studenten lokken lukt alleen met hulp van de overheid: die moet er voor zorgen dat studeren fiscaal aantrekkelijk wordt. Nu is er alleen belastingvoordeel voor oudere studenten die zich laten bijscholen in hun eigen vakgebied. Daarnaast moeten werkgevers en vakbonden afspraken maken over scholing. ‘Overheid en sociale partners moeten stimuleren, niet blokkeren’, aldus de bestuurder.

Bovens bezweert dat zijn betoog niet alleen is gestoeld op blinde ambitie. ‘Het is een besef van noodzaak. Neem het dreigende lerarentekort. Hoe ook de vraag naar leraren wordt berekend, we weten nu al dat er niet genoeg leraren uit de jongere generatie kunnen worden opgeleid. Er is dus instroom uit oudere generaties nodig. En niet alleen via zij-instromers die al een hbo- of WO-opleiding hebben gevolgd, er zullen ook nieuwe hbo’ers en academici moeten worden opgeleid.’

De Open Universiteit is de enige universiteit die zich alleen toelegt op afstandonderwijs, en is in belangrijke mate gericht op studenten die hun opleiding volgen naast een baan. Om meer oudere studenten richting het hoger onderwijs te lokken, heeft de instelling een begin gemaakt met het gratis online zetten van lesmateriaal. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?