Terug naar overzicht

‘Verbeterplan AIM goed, maar te laat’

De directie van de AIM heeft de academie een verbeterplan voorgelegd. Tussen de acht en dertien fte’s staan op de tocht, omdat het begrotingstekort inmiddels oploopt tot een miljoen. Komende woensdagmiddag 3 oktober komt Frans van Kalmthout uitleg geven over de besluiten van de Raad van Bestuur. Dit naar aanleiding van de gemaakte verbeterplannen en de conceptbegroting.

Docentlid Michel Witter ziet de uitleg over de plannen tegemoet. ‘Ik ken de strekking van het verhaal niet, maar ik hoop op helderheid. De Raad van Bestuur heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de voorgelegde plannen.’ Witter hoopt vooral iets te horen over de oorzaken van het tekort. ‘We hopen op meer helderheid over de gegevens waarop de aangekondigde besluiten zijn gebaseerd. De plannen zien er niet slecht uit, maar het rapport dat de pijnpunten aanwijst, is onduidelijk.’

De centrale vraag die door de gangen van AIM spookt, is hoe de huidige problematiek heeft kunnen ontstaan. De directie wil geen antwoord geven op de vragen van de medewerkers welke maatregelen het laatste jaar genomen zijn. Uit reacties op de site van Punt blijkt dat er zorgen zijn over hoe het tekort heeft kunnen toenemen. ‘Het laatste anderhalf jaar is er niets gebeurd om dit tegen te gaan’, laat een medewerker optekenen. Docentlid Pieter Kop Jansen stelt dat er het laatste jaar iets mis moet zijn gegaan. ‘We hebben een jaar geen directie gehad. Ook kregen we het afgelopen jaar geen inzicht in de cijfers. Een jaar geleden was het tekort nog vijf ton, in januari was dat zes ton. Nu hebben we het over een miljoen.’

Het verbeterplan van de directie vindt bijval in de academieraad. ‘Het plan op zich is niet slecht. Het komt alleen te laat’, stelt Kop Jansen. ‘Hoe de directie dat nu oppakt, is alleen maar goed. Maar het is wel te laat, want nu móét het opeens.’ In de academieraad heerst wel onvrede over een ander rapport dat ingaat op de noodzaak van de bezuinigingen. Voorzitter Jan Woolderink vindt dat daarin ‘de situatie negatiever wordt gemaakt, dan ze is.’ Kop Jansen is het daarmee eens. ‘De toonzetting van het rapport is heel negatief. Zonder feiten te noemen, worden er conclusies in getrokken.’ De academieraad heeft een ‘stevige’ brief opgesteld, waarin ze kenbaar maakt dat ze het niet eens is met dat rapport.

Volgens Kop Jansen moet de oorzaak van het tekort gezocht worden in het budget dat de academie krijgt. ‘Technische studies zijn veel intensiever om te onderwijzen. De directie legt de schuld bij te duur onderwijs. Maar terwijl het rijk voor technisch onderwijs meer geld vrij maakt, daalden de inkomsten van de AIM. Avans verdeelt het geld evenredig onder alle academies, daarom krijgen wij minder.’ Kop Jansen stelt dat de personeelskosten van vier miljoen, vier jaar geleden ook al zo hoog waren. ‘Het budget is alleen lager.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?