Terug naar overzicht

Verhuizing Lovensdijkstraat deels stopgezet

Nu de toestroom van studenten groter is dan verwacht, wil Avans Hogeschool de locatie Lovensdijkstraat niet afstoten, zoals de bedoeling was. Het gebouw of een gedeelte ervan blijft behouden. Dat zegt Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De economische academies die op deze plek gevestigd zijn, verhuizen wel gewoon naar de nieuwbouw op de Hogeschoollaan. De Academie voor ICT en Media gaat ook richting nieuwbouw, alleen niet dit najaar maar volgende zomer. De AIM kampt op het moment met interne organisatorische problemen en kan er volgens Koopman geen verhuizing bij hebben.

Op het moment wordt onderzocht wat er met het gebouw gaat gebeuren. Er zijn verschillende scenario’s zegt Koopman, bijvoorbeeld gedeeltelijk slopen en herbouwen of ‘vernieuwbouw’ – helemaal strippen en verbouwen. Een werkgroep gaat dit onderzoeken en bekijkt ook of het mogelijk is een parkeerdek te maken op deze locatie. Dat zou de parkeerproblemen voor een deel kunnen oplossen.

Al met al zal het nog jaren duren voordat een gekozen plan is uitgevoerd. Koopman benadrukt dat de locatie Lovensdijkstraat geen ‘zielige dependance’ mag worden, maar een volwaardige nevenlocatie moet blijven. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?