Terug naar overzicht

Waardering voor Avans blijft hetzelfde

Daarin zijn de oordelen verzameld van bijna 38 duizend hbo-studenten die tussen 2005 en 2007 zijn ondervraagd door het onderzoekscentrum Choice. De gegevens vormen de basis voor de website www.studiekeuze123.nl en de Keuzegids Hoger Onderwijs, die dit najaar verschijnt.

Gevraagd naar hun tevredenheid over onder meer het onderwijsprogramma, de docenten en de faciliteiten, geven de studenten hun hogeschool gemiddeld een 6,67 als rapportcijfer. Een fractie lager dan vorig jaar (6,75). Alleen de kleinschalige Gereformeerde Hogeschool in Zwolle en de HAS Den Bosch kunnen de Christelijke Hogeschool Ede (7,32)  – de beste kleine hogeschool – enigszins bijbenen. Ook de studenten van de middelgrote NHTV in Breda zijn bovengemiddeld tevreden (6,99).

In het peloton van grote hogescholen – of vestigingen daarvan – is al enkele jaren een voorhoede te onderscheiden. Daarin bevinden zich bijvoorbeeld de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Zuyd (vestiging Heerlen), Avans Hogeschool (Den Bosch), Windesheim, de Hogeschool Zeeland en de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen (Arnhem).

Gemiddeld tevreden zijn de studenten van bijvoorbeeld Fontys, Saxion, de Hogeschool Leiden, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Het geldt ook door de Bredase vestiging van Avans Hogeschool.

Bij de tien laagst gewaardeerde instellingen en vestigingen zijn er zes van de Hogeschool Inholland. Haar middelgrote vestiging in Delft eindigt opnieuw onderaan met een waardering van 6,2; drie tiende punt lager dan vorig jaar. De Tilburgse opleidingen van Avans en die van Fontys in Sittard doen het maar weinig beter.

De waardering voor de Avansscholen in Breda, Tilbrug en Den Bosch is al jaren ongeveer gelijk. Aan de cijfers voor gebouwen en faciliteiten is af te leiden dat studenten lijden onder de verbouwingen en verhuizingen, met name in Tilburg. De studenten gaven de school bijvoorbeeld een 5,9 voor gebouwen. Ook in Den Bosch – dat verder hoog scoort – haalt de waardering voor gebouwen en faciliteiten het gemiddelde omlaag. Bij een volgend onderzoek zal moeten blijken of de nieuwe gebouwen en faciliteiten zoals Xplora de gemiddelde cijfers omhoog halen. Opvallend is verder dat studenten van Avans maar matig tevreden zijn over de communicatie, een probleem waar meer hbo’s last van hebben, getuige het gemiddelde cijfer voor dit onderwerp, net een zes. 

Universitaire studenten zijn iets beter te spreken over hun opleidingen (6,99). Ze geven duidelijk hogere cijfers voor de onderwijsinhoud, hun docenten en voor de gebouwen en faciliteiten. De manier waarop hun opleiding met ze communiceert, waarderen ze met een 6,7. [HC/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?