Terug naar overzicht

‘Zesjescultuur’ is zo erg nog niet

‘Als je een acht haalt, leer je meer dan je moet kennen. Die informatie is over vijf jaar toch weer achterhaalt, dus eigenlijk is het een investering voor niks’, zei een van de tweedejaarsstudenten Social Work vandaag tijdens het Coolpoliticsdebat over de ‘zesjescultuur’.

Onder leiding van ex-MTV- en BNN-presentatrice Evelien Bosch en Rindert de Groot en met als gasten Thiemo van Rossem, oprichter van Studelta een talentenorganisatie voor en door hbo-studenten, Lisa Westerveld, de voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Bob Kuijs de oprichter van Jaap.nl en Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans, gingen studenten en docenten in Breda het debat aan.

Voor een spetterend debat ontbrak een essentiële factor; mensen die het echt niet met elkaar eens zijn. Zowel in de zaal als bij de gasten op het podium bestond er instemming over het feit dat de zogenaamde ‘zesjescultuur’ helemaal niet zo negatief is. ‘Ik heb honderden mensen aangenomen. Daarbij kijk je naar de twinkeling in de ogen en de ervaring die sollicitanten hebben. Ik heb echt nog nooit gevraagd naar een cijferlijst’, zei Bob Kuijs. Met Jaap.nl heeft hij een succesvolle concurrent van huizenzoeksite Funda op de markt gezet.

‘Studenten die er veel naast doen, bijvoorbeeld in de organisatie van verenigingen, die doen veel ervaring op. Daar heb je later meer aan dan aan hoge cijfers’, vond Lisa Westerveld. De gasten waren het erover eens dat het vooral belangrijk is welke ervaring je tijdens je studie opdoet.  ‘Ondernemen kun je niet leren op school. Wel bepaalde vaardigheden zoals communiceren’, stelde Kuijs.

‘We zijn allemaal in de bloei van ons leven, dus willen we ook leuke dingen doen. We moeten werken en leren en hebben een sociaal leven. Daarom is het halen van een zes genoeg’, was een opmerking uit het publiek die op veel bijval kon rekenen.

Worden studenten eigenlijk wel genoeg uitgedaagd om meer dan een zes te halen, vroeg Evelien Bosch de gasten en de zaal. ‘Studenten worden door hun opleiding gemotiveerd om zo snel mogelijk af te studeren in verband met financiële regelingen’, reageerde Thiemo van Rossem.

Vooral de docent is belangrijk om studenten te motiveren meer dan een zes te halen, zo bleek uit de discussie. De docent moet uitdagen, prikkelen. ‘De interactie met leraren is nodig. Als docenten weten waar ze het over hebben, ga je zelf meer je best doen’, zei een student in de zaal. Harry Koopman kon zich niet voorstellen dat er bij Avans docenten werken die niet weten waar ze het over hebben. ‘Het is wel lastig is om te blijven prikkelen, meerdere keren per dag voor heel verschillende groepen.’

Vanuit de zaal kwam de reactie dat jongeren vroeg moeten kiezen wat ze willen studeren en niet de kans krijgen om dat zelf goed uit te zoeken. ‘Instellingen houden reclamepraatjes en studenten kiezen op basis van verkeerde informatie voor een studie’, zei de voorzitter van de LSVb. Deze kritiek pareerde Harry Koopman door te stellen dat er zoveel aanbod is, dat een organisatie als Avans wel folders moet maken om informatie te geven.

In vergelijking met andere Europese landen doet de Nederlandse student het nog niet zo slecht, vond iemand. Zij haalde een artikel aan waarin werd gesteld dat van alle Europese landen, Nederlanders de meeste studieuren maakten. ‘Dan kun je dus best tevreden zijn met je zesje.’ Ook Bob Kuijs ziet het niet somber in. ‘Ik ga een bedrijf opstarten in Duitsland. De sollicitanten daar zijn echte strebers met hoge cijfers. Ze kunnen alleen niet verder denken dan wat ze geleerd hebben, zijn totaal niet creatief. Dat is iets extra’s wat volgens mij Nederlandse studenten wel hebben.’ [AR]

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?