Terug naar overzicht

Allochtone pabostudent valt steeds vaker uit

Dat blijkt uit onderzoek dat de Erasmus Universiteit Rotterdam uitvoerde in opdracht van SBO, een organisatie die de onderwijsarbeidsmarkt in de gaten houdt. De verschillen in uitvalpercentages zijn groot: van de autochtone pabostudenten die in 2005 aan hun opleiding begonnen, stopte 28,4 procent binnen het jaar. Onder allochtonen was dat aandeel bijna dubbel zo hoog: 52,4 procent.

Daarmee ligt de uitval van niet-westerse allochtonen aan de pabo fors boven het landelijke hbo-gemiddelde van veertig procent. Van de autochtone hbo-studenten van de lichting 2005 staakte dertig procent de opleiding binnen het jaar.

 

Tussen 2000 en 2004 schommelde de uitval van de allochtone pabo-studenten rond de veertig procent. Van de eerstejaars die in 2004 begonnen, gaf 45 procent de pijp aan Maarten, een jaar later kwam daar dus nog eens zeven procent bij. Het aandeel allochtone eerstejaars aan pabo is met zeven procent relatief klein. Het landelijke gemiddelde is ruim dertien procent.

De invoering van de landelijke rekentoets is nog niet in de uitvalcijfers meegenomen.

Het onderzoek toont volgens SBO aan dat allochtone studenten hun studiekeuze minder goed voorbereiden. Velen geven aan dat ze zich vaak niet thuis voelen bij de pabo. Driekwart zegt bovendien ongelijk te zijn behandeld ten opzichte van autochtone studenten. Ze zijn niet tevreden over de begeleiding en hebben meer moeite met het vinden van een stageplek.

 

De onderzoekers bevelen aan dat de studiekeuze van niet-westerse allochtonen beter wordt begeleid en dat de pabo’s een duidelijker ‘diversiteitsbeleid’ voeren.

 

Paul van Tilburg, decaan bij de Pabo in Breda, denkt dat genoemde problemen eerder in de Randstad dan in Breda spelen. Avans heeft relatief minder allochtone studenten dan hogescholen in de Randstad.

 

Hij ziet wel dat allochtone studenten in het eerste jaar soms afvallen omdat ze de taaltoets niet halen. ‘Het Nederlands is letterlijk gezien vaak niet hun moedertaal, in die zin dat de moeder Turks of Berbers spreekt’, legt de decaan uit. Dat studenten van allochtone afkomst slechter begeleid zouden worden dan andere studenten, herkent hij niet.

 Of allochtone studenten van de Bredase Pabo moeite hebben met het vinden van een stageplek, is niet bekend. Het stagebureau en de stagecoördinator van de Pabo waren vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar. [TdO/HOP, PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?