Terug naar overzicht

Avans Den Bosch bij Elsevier weer bovenaan

Elk jaar neemt Elsevier Thema, een bijlage van het opinieweekblad, een kwart van de 43 grootste hbo-studies onder de loep. Dit jaar is de tevredenheid gepeild van bijna 4400 studenten, verdeeld over tien studies in de domeinen economie, communicatie en techniek.

Elsevier vindt de vraag naar de beste hogeschool lastig te beantwoorden en benadrukt dat studiekiezers vooral opleidingen met elkaar moeten vergelijken. Toch blijkt een aantal hogescholen ‘opmerkelijk goed’ uit de bus te komen, constateert de redactie.

De lijst van hogescholen die volgens de studenten over de hele breedte het beste scoren (2004-2007) wordt aangevoerd door Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch: van de achttien  onderzochte opleidingen kregen er tien een zeven of hoger van hun studenten. Ook vorig jaar scoorde Den Bosch zo goed. De Haagse Hogeschool/TH Rijswijk en de Christelijke Hogeschool Windesheim volgen met ieder negen goede opleidingen uit 21.

Minstens zo indrukwekkend zijn de prestaties van de kleine Christelijke Hogeschool Ede (zeven uit zeven) en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (vier uit vier).

De lijst wordt afgesloten door Avans Hogeschool Breda-Tilburg (vier uit 23), de Hogeschool Utrecht (vier uit 30) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met vier uit 31 opleidingen die een zeven of hoger scoorden.

De Fontys-vestiging in Tilburg, die het met drie goede uit veertien beoordeelde opleidingen feitelijk niet slecht doet, blijft buiten beeld in deze ranking. Dat geldt ook voor onder meer de Hogeschool van Amsterdam, die sinds 2003 voor maar één van haar dertig beoordeelde opleidingen een zeven of hoger kreeg. De Hogeschool Inholland lukte dit bij drie uit 45 beoordeelde opleidingen.

De studenten informatica van Avans ’s-Hertogenbosch geven in 2007 het hoogste eindoordeel: een 7,9. Het minst tevreden zijn de studenten civiele techniek van de Hogeschool Zuyd die een 5,8 als rapportcijfer geven. [HC/HOP]

Hogescholen die volgens de studenten over de hele breedte het beste scoren (2004-2007) 

Hogeschool                          Aantal opleidingen               Aantal onderzochte

                                                met minstens 7                    opleidingen

Avans Hogeschool Den Bosch            10                                       18

Chr. Hs. Windesheim                           9                                        21

Haagse Hs/THRijswijk                          9                                        21

Chr. Hs. Ede                                         7                                         7

Hs Zuyd                                               7                                         31

Ger. Hs Zwolle                                     4                                           4

NHL                                                     4                                            22

Saxion Enschede                                 4                                            22

Avans Breda-Tilburg                            4                                             23

Hs Utrecht                                           4                                             30

Hs Arnhem-Nijmegen                          4                                              31

  

*** De winnaars van 2007:

 

Techniek

Bouwkunde: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch (6,9)

Civiele techniek: Hogeschool van Amsterdam (6,9)

Informatica: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch (7,9)

Technische informatica: Haagse Hs/THRijswijk (7,4)

Werktuigbouwkunde: Fontys Venlo (7,3)

Communicatie en media

Journalistiek: Christelijke Hogeschool Ede (7,5)

Communicatie: Christelijke Hogeschool Ede (7,2)

 

Economie en recht

Bedrijfseconomie: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch (7,5)

Commerciële economie: Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch (7,5)

 

Zakelijke dienstverlening

Hoger hotelonderwijs: NHTV Internationale Hogeschool Breda (7,5)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?