Terug naar overzicht

‘Basisscholen komen zonder directeuren te zitten’

Uit onderzoek van de vereniging blijkt dat driekwart van de basisschooldirecteuren een andere baan overweegt. Het salaris zou te laag zijn, de werkdruk te hoog en ondersteunend personeel ontbreekt. Directeuren zijn volgens de AVS veel tijd kwijt aan administratieve taken en krijgen daar naar verhouding te weinig voor betaald.

De vereniging heeft drie eisen opgesteld om de situatie van de basisschooldirecteuren te verbeteren. Zo zouden een loonsverhoging van acht procent per 1 januari en meer geld voor conciërges en administratief personeel soelaas moeten bieden. ‘Er moeten nu concrete stappen gezet worden, want de kwaliteit van het primair onderwijs is in gevaar’, meent de vereniging.

Als de overheid de eisen niet binnen vier maanden inwilligt, volgen mogelijk ‘administratieve acties’. De vereniging peilt daarvoor nu de actiebereidheid onder schoolleiders. Zij kunnen bijvoorbeeld weigeren schoolplannen in te dienen en leerlingenaantallen door te geven. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?