Terug naar overzicht

‘Betaal miljard voor leraren via hoger collegeld’

Dat schrijven de hoogleraren van respectievelijk de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam vandaag in de Volkskrant. Bezuinigen op andere posten op de OCW-begroting is geen optie: dat leidt tot kwaliteitsverlies. Studenten profiteren het meest van hun opleiding, en kunnen er dus best meer voor betalen. Het huidige collegegeld dekt  twintig procent van de kosten, terwijl volgens het duo veertig procent zou mogen. Omdat de ene studie meer geld oplevert dan de andere, vinden ze het nog beter om in prijs te differentiëren. Een studie Duits zou daardoor minder kosten dan geneeskunde.

Wil Plasterk niet aan collegegelddifferentiatie in het hele hoger onderwijs, dan moet hij overwegen het collegegeld voor masteropleidingen niet langer te maximeren. In feite draagt het ministerie van OCW dan het grootste deel van de kosten voor de ‘basisvorming in het hoger onderwijs’, maar wordt financiering van de specialisatie een zaak van de studenten zelf.

 

Ook de basisbeurs moet eraan: in plaats daarvan zou de minister moeten kiezen voor een sociaal leenstelsel, waarvoor studenten na voltooiing van hun opleiding extra belasting betalen. Om te voorkomen dat studenten uit lagere inkomensgroepen zich niet langer melden bij hogeschool of universiteit, moet voor deze groep een uitzondering worden gemaakt.

 

De timing van het opiniestuk is uitstekend: nog deze maand komt minister Plasterk met een reactie op het rapport van de commissie Rinnooy Kan, die voor de bewindsman berekende dat het een miljard euro om de kwaliteit van de docenten te verbeteren en ook iets te doen aan de arbeidsvoorwaarden.

 Volgende maand presenteert de bewindsman bovendien zijn hoger-onderwijsstrategie. Daarnaast is ook het werk van de commissie-Korthals bijna voltooid: die club doet onderzoek naar selectiecriteria in het hoger onderwijs en hoger collegegeld is een van de aandachtspunten. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?