Terug naar overzicht

‘Betrek werknemers bij reorganisatie’

Door reorganisaties veranderen de opvattingen van werkgevers en werknemers over hun wederzijdse verplichtingen, het zogenaamde ‘psychologisch contract’. Wordt dat contract geschonden, dan leidt dat tot een negatieve houding en gedrag van werknemers. Eerlijke informatie over de veranderingen kan dat voorkomen.

Freese ontwikkelde een vragenlijst, die ze voorlegde aan werknemers van vier thuiszorginstellingen die een reorganisatie doormaakten. Uit de antwoorden op de vragen bleek dat organisatieveranderingen vaak leiden tot schendingen van het psychologisch contract. Dat kan ervoor zorgen dat werknemers zich minder inspannen, zich vaker ziekmelden, minder betrokken zijn bij de organisatie of ontslag willen nemen.

Werknemers nemen meestal geen ontslag naar aanleiding van één incident gedurende de reorganisatie, maar door een optelsom van bijvoorbeeld hoge werkdruk, minder loopbaanmogelijkheden en gebrek aan steun.

De P&A-docente geeft ook tips voor een betere acceptatie van een reorganisatie. Werknemers erbij betrekken en duidelijke informatie geven helpt. Managers zouden ook rekening moeten houden met verschillen tussen werknemers: de een kan er ’s nachts van wakker liggen, de ander merkt er nauwelijks iets van.

Freese promoveert vrijdag 19 oktober aan de Universiteit van Tilburg. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?